درباره آکادمی فروشندگان ایران

شفاف باشید، متفاوت باشید

تیم ایران سلر با پشتوانه تجربه و زیرساخت های مناسب در حوزه های فروش و توزیع مویرگی قدم در راه آموزش در این حوزه نهاده که امید است با عنایت پروردگار بتوانیم هر چه بیشتر این راه توسعه داده و با کمک به سازمان های دولتی و خصوصی بزرگ ، شرکت های پخش و توزیع متوسط و کسب و کار های کوچک محلی رسالت خود که رشد و اعتلای شرکت های پخش و توزیع می باشد را انجام داده و باعث پیشرفت ایران عزیز گردیم

3 استاد مجرب
6 دانشجوی عضو سایت
65 دقیقه ویدئو
1 دوره اموزشی